การประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ประจำปี 2558 ในหัวข้อมหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์
ชิงเงินรางวัลกว่า 160,000 บาท


ประเภทภาพถ่าย
1.
ประเภทภาพถ่าย Deep Sky Objects
2.
ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
3.
ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ
4.
ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์
5.
ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก

ส่งภาพได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2558

อ่านรายละเอียดและโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.narit.or.th/…/pr-n…/2169-astro-photo-contest-2558

ติดต่อสอบถาม https://www.facebook.com/AstrophotographyWorkshop