จังหวัดขอนแก่น กำหนดให้มีการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “ขอนแก่นดินแดนแห่งดอกคูน” ปี 2559 ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม -๑๕ เมษายน ๒๕๕๙

ตัดสินภาพ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า เนื่องจากจังหวัดขอนแก่น กำหนดให้มีการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “ขอนแก่นดินแดนแห่งดอกคูน” ปี 2559 โดยคุณสมบัติของผู้ส่งภาพเข้าประกวด คือ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ส่วนเงื่อนไขในการส่งภาพ ต้องเป็นภาพ ดอกคูน ต้นคูน ที่อยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่น

ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาด 8×12 นิ้ว ภาพสีหรือขาวดำ โดยติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 10×14 นิ้ว ติดชื่อพร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Email ของผู้ถ่ายภาพ และรายละเอียดของภาพ ได้แก่ ชื่อภาพ สถานที่ วันเวลาในการถ่ายภาพ แนบไฟล์จริงขนาด ไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล ใส่ซีดีติดไว้ด้านหลังของภาพ

ซึ่งหนึ่งคนสามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน และภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายโดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดเท่านั้นและผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินดีให้จังหวัดขอนแก่นนำไปประชาสัมพันธ์ในงานต่างๆได้โดยไม่ต้องขออนุญาตรางวัลในการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ขอนแก่นดินแดนแห่งดอกคูน”

รางวัลชนะเลิศ กล้อง Cannon EOS M 10 KIT มูลค่า 18,900 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กล้อง CannonIXUS 180 มูลค่า 6,900 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กล้อง CannonIXUS 175 มูลค่า 4,900 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ยื่นใบสมัครและส่งภาพเข้าประกวดได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 156 หมู่ 6 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043-246753 หรือ 043-336382 ได้ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 15 เมษายน 2559

ตัดสินภาพ 3 พฤษภาคม 2559