ขอเชิญผู้สนใจส่งภาพถ่ายประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ในหัวข้อ “ที่นี่..ลำพูน” โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ อบจ.ลำพูน โทร053-597260 ต่อ 115 และ 116 หรือทาง Facebook Fanpage https://www.facebook.com/lamphunpao/


Download ใบสมัคร ได้ที่นี่ http://www.lamphunpao.go.th/addnews/display2.php?id=1869