การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุบลราชธานี (พื้นที่รับผิดชอบ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “อีสานใต้ แซ่บนัว” (อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ)” ประจำปี ๒๕๕๙ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๐๐.๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตรจาก ททท.

 

ประเภทการส่งผลงาน
1. ประเภทกล้อง DSLR / Mirrorless / Compact / Action Camera / Drone

หัวข้อจังหวัดอุบลราชธานี
หัวข้อจังหวัดยโสธร
หัวข้อจังหวัดอำนาจเจริญ

2. ประเภทกล้องโทรศัพท์มือถือ / แท็บเล็ต

หัวข้อจังหวัดอุบลราชธานี
หัวข้อจังหวัดยโสธร
หัวข้อจังหวัดอำนาจเจริญ

 

การเปิดรับผลงาน

เปิดรับผลงานภาพถ่ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
กำหนดปิดรับผลงานทั้งสองประเภทภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. เท่านั้น
ประเภทกล้อง DSLR / Mirrorless / Compact / Action Camera / Drone ส่งผลงานได้ที่อีเมล์ tatubon54@gmail.com (ผู้ส่งผลงาน ๑ ท่าน ต่ออีเมล์ ๑ ฉบับเท่านั้น) โดยระบุชื่ออีเมล์ว่า “ส่งผลงานภาพถ่าย และตามด้วยชื่อ-นามสกุลของผู้ส่งผลงาน หัวข้อภาพถ่าย (จังหวัดที่ถ่าย) และหมายเลขโทรศัพท์สาหรับติดต่อกลับ

ประเภทกล้องโทรศัพท์มือถือ / แท็บเล็ต สามารส่งผลงานภาพถ่ายผ่านทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/tatubonfanpage โดยกด Like แฟนเพจแล้วส่งผลงานภาพถ่ายผ่านกล่องจดหมาย (In box message) โดยระบุว่าส่งผลงานภาพถ่าย แล้วส่งภาพ ชื่อ-นามสกุลของผู้ส่งผลงาน หัวข้อภาพถ่าย (จังหวัดที่ถ่าย) และหมายเลขโทรศัพท์สาหรับติดต่อกลับลงในกล่องจดหมาย

 

รางวัลการประกวด

ประเภทกล้อง DSLR / Mirrorless / Compact / Action Camera / Drone
รางวัลชนะเลิศ หัวข้อละ ๑ รางวัล รวม ๓ รางวัล รางวัลละ ๗,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตรจาก ททท.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ หัวข้อละ ๑ รางวัล รวม ๓ รางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจาก ททท.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ หัวข้อละ ๑ รางวัล รวม ๓ รางวัล รางวัลละ ๒,๕๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจาก ททท.
รางวัลชมเชย หัวข้อละ ๕ รางวัล รวม ๑๕ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท

ประเภทกล้องมือถือ / แท็บเล็ต
รางวัลชนะเลิศ หัวข้อละ ๑ รางวัล รวม ๓ รางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตรจาก ททท.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ หัวข้อละ ๑ รางวัล รวม ๓ รางวัล รางวัลละ ๒,๕๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจาก ททท.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ หัวข้อละ ๑ รางวัล รวม ๓ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจาก ททท.
รางวัลชมเชย หัวข้อละ ๕ รางวัล รวม ๑๕ รางวัล รางวัลละ ๕๐๐ บาท

 

ติดต่อสอบถาม

โทร ๐๔๕-๒๔๓-๗๗๐
www.facebook.com/tatubonfanpage

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง