สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ร่วมกับ จังหวัดสมุทรปราการ และ บริษัท หอมหมื่นลี้ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Ammata Lanta Photo Contest หัวข้อ “อมตลันตารีสอร์ทสุวรรณภูมิ” ชิงรางวัลเงินสด พร้อมพร้อมถ้วยรางวัล และ Gift Voucher
วัตถุประสงค์


1. เพื่อส่งเสริมนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการ

2. เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3. เพื่อปลูกจิตสานึกประชาชนนักเรียนนักศึกษาให้รักการถ่ายภาพ และมีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถและเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน

4. มุ่งเน้นให้นักถ่ายภาพสร้างสรรค์ผลงานและมุมมองใหม่ๆ เพื่อพัฒนาส่งเสริมวงการถ่ายภาพไทย

5. เพื่อนำภาพที่ส่งเข้าประกวดมาใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อาทิโปสเตอร์ปฏิทินป้ายโฆษณาของอมตลันตารีสอร์ท
หัวข้อประกวด


“อมตลันตารีสอร์ทดุจสวรรค์แดนสุวรรณภูมิ : AMMATA LANTA RESORT THE HEAVEN OF SUVARNABHUMI”

หมายถึงภาพที่แสดงถึงความสวยงามความประทับใจทั้งบรรยากาศภายนอกและภายในตลอดจนมุมมองและแนวคิดที่แปลกใหม่ของอมตลันตารีสอร์ท
ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
นักถ่ายภาพ และประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
วิธีการสมัครเข้าถ่ายภาพ
• ลงทะเบียนในกิจกรรมโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “อมตลันตารีสอร์ตดุจสวรรค์แดนสุวรรณภูมิ” (https://www.facebook.com/groups/BPSFotoCorner)
• ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน – 31 ตุลาคม 2558 พร้อมรับบัตรเข้าใช้สถานที่ถ่ายภาพ และ บัตร Gift voucher รับประทานอาหารมูลค่า 300 บาท (ท่านละ 2 ใบ) ที่อมตลันตารีสอร์ทสุวรรณภูมิในวันที่1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
• เริ่มถ่ายภาพประกวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559
• เริ่มส่งภาพตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ สิ้นสุดวันที่ 10 มีนาคม 2559
• ตัดสินภาพวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559
• ประกาศผลวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559
เงื่อนไข 
ถ้าไม่ลงทะเบียนไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดโดยเด็ดขาด

 

รางวัล
• รางวัลประเภทบุคคลทั่วไป
◦ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลมูลค่า 1,100,000 บาท
▪ Gift Voucher รับสิทธ์ พักที่ “อมตลันตารีสอร์ทฟรี 1 เดือน + อาหารเช้า มูลค่า 900,000 บาท
▪ เงินสด 200,000 บาท
▪ ถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
◦ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
▪ เงินสด 100,000 บาท
▪ ถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
◦ รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
▪ เงินสด 50,000 บาท
▪ ถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
◦ รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล
▪ เงินสดรางวัลละ 10,000 บาท
▪ โล่รางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
• รางวัลประเภทนักเรียนนิสิตนักศึกษา
◦ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆละ 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
◦ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
◦ รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 จำนวน 1 รางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
◦ รางวัลชมเชยจำนวน 10 รางวัลๆละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/groups/BPSFotoCorner
ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Chatrada Naetae / BPS Foto Corner